คลังน้ำมัน


     แทปไลน์มีคลังน้ำมันสองแห่งที่อำเภอลำลูกกา จังหวัดปทุมธานี  และที่อำเภอเสาไห้ จังหวัดสระบุรี สามารถจัดเก็บน้ำมันได้หลายชนิด เป็นแหล่งสำรองน้ำมัน และศูนย์กลางการจ่ายน้ำมันไปยังกรุงเทพมหานคร ปริมณฑล ภาคกลาง ภาคเหนือ และภาคตะวันออกเฉียงเหนือ

        ระบบจ่ายน้ำมันของคลังน้ำมันทั้ง 2 แห่ง ได้รับการออกแบบให้สามารถจ่ายน้ำมันได้อย่างมีประสิทธิภาพสูงสุด  ควบคุมด้วยระบบคอมพิวเตอร์ที่ทันสมัย  และมีระบบป้องกันไอระเหยของน้ำมัน คลังน้ำมันลำลูกกามีความจุประมาณ 170 ล้านลิตร  สามารถจ่ายน้ำมันให้รถบรรทุกน้ำมันได้ครั้งละ 4 คันพร้อมกัน  คลังน้ำมันสระบุรี  มีความจุประมาณ 170 ล้านลิตร  สามารถจ่ายน้ำมันให้รถบรรทุกน้ำมันครั้งละ 11 คันพร้อมกัน และจ่ายน้ำมันให้รถไฟครั้งละ 14 ตู้พร้อมกัน  นอกจากนั้น บริษัทฯ ได้สร้างถังน้ำมันเพื่อจัดเก็บน้ำมัน B-100 และ Ethanol พร้อมระบบการฉีดผสมน้ำมันแบบอัตโนมัติ เพื่อรองรับนโยบายรัฐบาลในการสนับสนุนการใช้น้ำมันแก๊สโซฮอลล์ 91 น้ำมันแก๊สโซฮอลล์ 95 และน้ำมันไบโอดีเซล

       น้ำมันทุกหยดได้ผ่านการตรวจสอบโดยละเอียดทุกขั้นตอน เริ่มตั้งแต่ผ่านการตรวจสอบก่อนนำเข้าระบบท่อส่งน้ำมัน และเมื่อลำเลียงถึงคลังน้ำมันปลายทาง มีเจ้าหน้าที่ตรวจสอบคุณภาพน้ำมันประจำตลอด 24 ชั่วโมงและจะออกใบรับรองคุณภาพน้ำมัน (Laboratory Test Report) เมื่อผลการทดสอบคุณภาพน้ำมันได้มาตรฐาน

       แทปไลน์ติดตั้งระบบ Vapor Recovery Unit (VRU) ในคลังน้ำมันทั้งสองแห่ง ซึ่งเป็นระบบควบคุมไอระเหยน้ำมัน เพื่อควบคุมการฟุ้งกระจายของไอน้ำมันสู่อากาศขณะจ่ายน้ำมัน เพื่อช่วยลดมลภาวะ ระบบขนส่งน้ำมันของแทปไลน์จึงไม่เพียงแต่เพิ่มประสิทธิภาพในการขนส่งน้ำมันเท่านั้น แต่ยังช่วยลดปัญหาด้านมลพิษ ปัญหาด้านพลังงาน และเป็นส่วนหนึ่งในการช่วยรักษาสิ่งแวดล้อมด้วย 
 

ระบบความปลอดภัยของคลังน้ำมัน

       คลังน้ำมันทั้ง 2 แห่ง ได้ติดตั้งระบบป้องกันและควบคุมอัคคีภัย ตามมาตรฐานสากล ได้แก่ อุปกรณ์ป้องกันอัคคีภัย ปั๊มน้ำดับเพลิง ระบบฉีดน้ำดับเพลิงประจำจุด ระบบโฟมดับเพลิงเข้าสู่ถัง ระบบหล่อเย็นรอบถัง พร้อมทั้งมีรถดับเพลิงทันสมัยชนิดน้ำและโฟมดับเพลิง และมีเจ้าหน้าที่รักษาความปลอดภัยตรวจสอบบุคคล และรถทุกชนิดที่เข้าออกภายในคลังน้ำมัน และมีการลาดตระเวนตลอด 24 ชั่วโมง เพื่อสร้างความมั่นใจให้กับลูกค้าและชุมชนที่อยู่อาศัยโดยรอบ