บนความเคลื่อนไหว


คณาจารย์และนักศึกษา จากมหาวิทยาลัยเกษมบัณฑิต เยี่ยมชมและรับฟังการบรรยายระบบปฏิบัติการ

บริษัท ท่อส่งปิโตรเลียมไทย จำกัด (แทปไลน์) โดยคุณอนุพร อัสดรนิธี ผู้จัดการฝ่ายปฏิบัติการ พร้อมคณะผู้บริหาร ให้การต้อนรับคณาจารย์และนักศึกษา จากมหาวิทยาลัยเกษมบัณฑิต คณะบริหารธุรกิจ สาขาการขนส่งระหว่างประเทศ เนื่องในโอกาสเยี่ยมชมและรับฟังการบรรยายระบบปฏิบัติการ เมื่อวันอังคารที่ 24 มีนาคม 2558 ณ คลังน้ำมันลำลูกกา