บนความเคลื่อนไหว


“ขับปลอดภัย...แทปไลน์ห่วงใย คุณ ปีที่ 6”

บริษัท ท่อส่งปิโตรเลียมไทย จำกัด แผนกสื่อสารองค์กร และกิจการสัมพันธ์ จัดกิจกรรม “ขับปลอดภัย...แทปไลน์ห่วงใย คุณ ปีที่ 6” โดยคุณถวัลย์ศักดิ์ กราพงษ์ กรรมการผู้จัดการเป็นประธานเปิด กิจกรรม เพื่อรณรงค์ในการลดอุบัติเหตุช่วงเทศกาลสงกรานต์ และปลูกจิตสำนึกด้านความปลอดภัยให้กับพนักงานขับรถ บรรทุกน้ำมัน เมื่อวันที่ 3 เมษายน 2558 ณ คลังน้ำมัน ลำลูกกา – สระบุรี