แจ้งเหตุฉุกเฉิน


สายด่วน เบอร์โทรฉุกเฉิน

โทรศัพท์ : 02-034-9188, 0-2533-2188, 0-2991-9188

โทรศัพท์มือถือ : 1800-253301 (โทรฟรีสำหรับโทรศัพท์พื้นฐานและระบบ AIS)

แบบฟอร์มติดต่อ