ติดต่อเรา


Download

  -  แบบฟอร์มขอส่งรายชื่อเข้าอบรมความปลอดภัยสำหรับผู้รับเหมา

 


General information inquiry
Email: nannapas@thappline.co.th

Business and Commerce inquiry
Email: thanuchai@thappline.co.th

Procurement inquiry
Email: sirichai@thappline.co.th

 
บริษัท ท่อส่งปิโตรเลียมไทย จำกัด
สำนักงานใหญ่และคลังน้ำมันลำลูกกา
2/8 หมู่ 11 ถนนลำลูกกา ตำบลลาดสวาย อำเภอลำลูกกา จังหวัดปทุมธานี 12150
โทร. 0-2034-9199 โทรสาร 0-2533-2687

 

คลังน้ำมันสระบุรี
9 หมู่ 7 ถนนเลียบคลองชลประทาน ตำบลเสาไห้ อำเภอเสาไห้ จังหวัดสระบุรี 18160
โทร. 0-3627-1600-19  โทรสาร 0-3627-1620